චිරාගත ආලය

එය කුමක් ගැන ද

"මෙම පක්ෂපාතිත්වය"එක් සත්ය ලබ්ධික කොටස් අන්තර්ජාල බිහිදොර"විශ්වාසය,"සමන්විත ආසන්න වශයෙන් ක් එහි ප්රේක්ෂක

මොන චිරාගත අවශ්ය ආලය සේවා, ඇයි බැරි තරම් එම සමාජ වෙබ් අඩවි බව දැනටමත් ජාල. පළමුව, විවාහ මත හැකි මට්ටම් තුන - ශාරීරික, මානසික (මානසික) හා ආත්මික.

ඉහළම මට්ටමේ වන අතර, ආත්මික සම්බන්ධතාවය, හැකි එකම පවුලේ එහිදී සහකාරිය සිටින ක්රිස්තියානීන් ජීවත් ආත්මික ජීවිතය: වෑයම් ජීවත් වීමට දෙවියන් වහන්සේ සමග සහභාගිත්වය හා බවට පත් ඔහු කැමතියි. දෙවනුව, කිතුනුවන් මගේ ජීවිතයේ මෙහෙවර දමා ඉහළම සතුට, උපරිම ශක්තීන් හා හැකියාවන් ලබා ගැනීමට දෙවියන් වහන්සේ විසින් මිනිසා.

පිළිවෙලින් පිළිගත නොහැකි සඳහා ආදේශකයක් ලෙස සබඳතා විවාහය. තෙවනුව, සවිස්තරාත්මක ප්රශ්නාවලිය ඉඩ සරල කිරීම සඳහා තෝරා පුද්ගලයා, ජීවන ආත්මික ජීවිතය. අපේ චිරාගත ආලය සේවා විවෘත කිරීමට නොහැකි අය තවමත් කතා මා සත්යලබ්ධික ක්රිස්තියානි.

අපි සෙට් අප කර්තව්යය කිරීමට ආලය සේවා තොරව, ගණිකා වෘත්තිය හා, හැකි තාක් දුරට සිට වරදට මේ ලෝකයේ; අයට සා. හා සැබෑ ආදරය. ඔබ අගය සැබෑ ආදරය, ධනය අවංක හා සැබෑ හැඟීම් විවාහ නැහැ, ආත්මික හිස්බව, පස්කම් සැප අනුරාගී සම්බන්ධතාවය, අපි සතුටු වනු ඇත බැලීමට ඔබ අතර අපගේ සහභාගී. මතක තබා ගන්න, අපූරු වචන ගැන ආදරය ප්රේරිත පාවුල්: ආදරය කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ, නමුත් අනාවැකි නතර කරනු ඇත, සහ දිව නතර කරනු ඇත, සහ දැනුම අහෝසි කළා. ඒ ආදරය, සමගිය, අත්කරගෙන පොළොව මත වනු ඇත යන්න අප සමග බවට සදාකාලික. ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා මත පළ කරන්න අපේ සංසදය.
අහඹු චැට් වීඩියෝ පෙම් ලෝක ආලය යාලුවනේ වීඩියෝ වීඩියෝ චැට් සමග ගැහැණු වසර ක් නිදහස් වොච් වීඩියෝ ඥානයක් ශෘංගාරාත්මක වීඩියෝ චැට් ජෝඩු සඳහා චැට් සටහන් ඇතුළත් කිරීම් වීඩියෝ ආලය වෙබ් අඩවිය වීඩියෝ සමඟ අමුත්තන් ආලය වෙබ් චැට්